Analiza de risc la securitatea fizica – Obligativitate

Analiza de risc la securitatea fizica a aparut pentru prima data, ca obligativitate, odata cu publicarea in monitorul oficial nr. 335 din 17 mai 2012 a Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003.

LEGISLATIE COMPLETA – Analiza de risc la securitate fizica


 
 

Legea nr. 333 din 2003

Art. 2.3 (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.

H.G. 301 din 2012

Art. 2 (1) Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.
(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 8 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 2 alin. (2), care intră în vigoare la data publicării.

Normele metodologice

Art. 2 (1) In vederea indeplinirii obligatiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 […], unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite in continuare unitati indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori valorilor, trebuie sa adopte masuri de securitate in formele prevazute de Lege […].
(3) Adoptarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizeaza în conformitate cu analiza de risc la securitatea fizica efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica.

Instructiunile nr. 9/2013

Art. 1 (1) Prezentele instructiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizica pentru unitatile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 […], precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care desfasoara astfel de activitati.
(2) Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege […].
Art. 2 (1) Prezentele instructiuni se aplica de catre:
a) conducatorii unitatilor, pentru adoptarea masurilor de asigurare a securitatii obiectivelor proprii.


 
Analiza de risc la securitatea fizica este un concept relativ nou, aparut in legislatia din Romania incepand cu anul 2012. Cu toate acestea, analiza de risc la securitatea fizica, intr-o forma mai mult sa mai putin profunda, este un proces foarte des intalnit in managementul si conducerea oricarei entitati. Cu atat mai mult, analiza de risc la securitatea fizica este intalnita - la o scara mai redusa - in toate deciziile pe care le luam cu privire la apararea vietii si integritatii fizice sau a bunurilor si numerarului pe care il detinem fiecare dintre noi.

Identificarea si cunoasterea riscurilor permite o prioritizare a masurilor de preventie, in functie de probabilitatea aparitiei acestor riscuri, de nivelul de impact estimat si de costurile pe care le presupun masurile de protectie. Analiza de risc la securitatea fizica vine in inampinarea managementului diferitor societati comerciale, institutii sau altor forme de organizare, pentru alegerea celor mai bune (si de ce nu, a celor mai putin costisitoare) solutii, pentru preintampinarea unor incidente de securitate si reducerea gradului de impact in cazul producerii unor evenimente nedorite.

 

ARTICOL UNIC Termenul prevazut la art. 7 alin. (1) din H.G. nr.
301/2012 […], privind obligatia elaborarii analizei de risc la securitatea fizica, de catre unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 […], infiintate pana la data de 16 iunie 2012, se proroga pana la data de 1 iulie 2018.

***Nota: Atentie!!! Pentru unitatile infiintate dupa data de 16 iunie 2012, termenul de efectuare a analizei de risc nu a fost prorogat. Incercati sa efectuati analiza de risc la securitatea fizica in termen cat mai scurt.

HG 437/2017 termen analiza


 
 

Contact us Today:

Analiza de risc la securitatea fizica